Skip to content
Written by Wulff Entre

Wulff Entre Ltd. provides a completely stress-free solution for all local or international trade show needs. We are trade show specialists providing expertise, stand design, and project management services to help our customers save time and effortlessly reach their goals.

Lähitulevaisuudessa ratkaisua vaativat laajamittaiset, globaalit ympäristöongelmat tarjoavat suomalaisille ympäristöteknologia-alan yrityksille merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia maailmalla.
Ympäristöteknologiamarkkinat ovat kehittyneet viimeisten vuosien aikana hieman yleistä markkinakehitystä vauhdikkaammin, ja nopean kasvun voi olettaa jatkuvan myös tulevaisuudessa.
Positiivisen kehityksen taustalla voidaan nähdä ympäristöteknologioille avointen markkinoiden laajentuminen yleisesti, mutta osansa on myös ympäristökysymysten nousemisella vahvaksi osaksi poliittista keskustelua.
Lisäksi kansainväliset sopimukset luovat painetta ympäristökysymysten integrointiin osaksi päätöksentekoprosesseja, ja tämä avaa uusia mahdollisuuksia monelle ympäristöteknologiaa tarjoavalle yritykselle.

Lähivuosien investoinnit poikivat ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia Lähi-Idässä


Arabiemiraatit on yksi Suomen tärkeimmistä vientialueista Lähi-idässä ja sen lähialueilla. Tämä johtuu suurilta osin Dubain vahvasta asemasta Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan liikekeskuksena.

Koko Lähi-Idän alueella, mutta erityisesti Persianlahden GCC-maissa tullaan lähivuosina tekemään järeitä uudisrakentamisen investointeja, jotka poikivat mm. monenlaisia energiahankkeita.


Arabiemiraattien osalta oma merkityksensä on myös maan vuonna 2010 lanseeraamilla kehitysstrategioilla (UAE Vision 2021 sekä Dubai Plan 2021), joissa yhtenä tärkeänä tavoitteena on mainittu mm. Dubain vastaavan kuvausta “Smart & Sustainable City” vuoteen 2021 mennessä.


Kestävän kehityksen säädösten mukaiset hankkeet avaavat suomalaisyrityksille mahdollisuuden tarjota osaamistaan mm. ympäristöystävällisten sekä energiaa säästävien materiaalien, tuotteiden, rakentamisen ja teknologioiden saralla.

Yksi alueen tärkeimmistä ympäristöön ja kestävään kehitykseen keskittyvistä tapahtumista on lokakuussa Dubaissa 18. kerran järjestettävä WETEX 2016 – Water, Energy, Technology & Environment Exhibition. 

Vuoden 2015 tapahtumassa vieraili yli 23 000 kävijää sekä lähes 1700 näytteilleasettajayritystä.

Tänä vuonna tapahtuman teemana on ”At the Forefront of Sustainability”, ja kaikki Dubain suuren messukeskuksen yhdeksän hallia ovat tapahtuman aikana käytössä.

Wulff Entre tarjoaa tähänkin tapahtumaan osastosuunnittelua ja messuprojektinhallintaa suomalaisille yrityksille.

Lisätietoja:

Netta Kuismanen
Senior Sales Manager
+358 50 396 7516
netta.kuismanen@wulff.fi


Read Next: Latest Articles