Skip to content
Written by Wulff Entre

Wulff Entre Ltd. provides a completely stress-free solution for all local or international trade show needs. We are trade show specialists providing expertise, stand design, and project management services to help our customers save time and effortlessly reach their goals.

Många har deltagit i mässor åtminstone som besökare, men varför skulle det även löna sig att överväga en egen utställningsmonter?
Här följer sex goda anledningar:

1 – ANSEENDE, SYNLIGHET, UPPMÄRKSAMHET

Att delta i mässor är ett utmärkt sätt att bli ihågkommen av människor. Att urskilja sig från mängden på mässor är ett första steg mot framgång!

2 – UTÖKA KONTAKTLISTAN OCH SAMLA IN TIPS

I bästa fall är kontaktuppgifterna du samlat på dig s.k. leads som kan leda till affär. Om inte annat ökar du i alla fall medvetenheten om ditt företag genom att skicka ut nyhetsbrev till alla nya kontakter.

3 – PERSONLIGA MÖTEN MED POTENTIELLA KUNDER

En imponerande monter och ett väldesignat innehåll lockar människor att närmare ta sig en titt på vad det är frågan om och då har utställaren sitt livs chans att komma i kontakt med eventuella nya kunder.

4 – NÄTVERKA OCH INGÅ SAMARBETSPARTNERSKAP

Ett viktigt drag för speciellt professionella mässor är att ingå samarbetsavtal med partner samt att förhandla gällande dessa.

5 – LANSERING AV NY PRODUKT

En mässa är en väldigt traditionell plats för lansering av nya produkter. Mässbesökarna kan enkelt bekanta sig med de nya produkterna och testa deras funktioner.

6 – BENCHMARKING

Det är även viktigt att vara uppdaterad gällande konkurrenterna. Genom att jämföra ditt eget företag med en konkurrerande verksamhet kan du lägga märke till livsviktiga utvecklingsmöjligheter som kanske annars skulle ha passerat obemärkt förbi. På internationella mässor har du även möjligheten att se hur företag som är verksamma inom andra marknadsområden gör.
international networking


Read Next: Latest Articles