Skip to content
Written by Wulff Entre

Wulff Entre Ltd. provides a completely stress-free solution for all local or international trade show needs. We are trade show specialists providing expertise, stand design, and project management services to help our customers save time and effortlessly reach their goals.

Maailman suurimpia offshore-markkina-alueita ovat Meksikonlahden, Brasilian-, Itä-Afrikan sekä Pohjan – ja Norjanmeren alue. Tulevaisuudessa myös Aasian ja Australian Offshore-investoinnit ovat kasvamassa. Rantavesistöjen öljyn ja kaasun vähentyminen, sekä öljyn markkinahinnan nousu johtavat kuitenkin tulevaisuudessa siihen, että tuotanto siirtyy yhä haastavampiin ympäristöihin.
Erityisesti syvänmeren ja arktisten alueiden öljyn hyödyntäminen on aiemmin ollut taloudellisesti kannattamatonta, mutta öljyn hintatason laskettua sekä teknologian kehityttyä on näiden alueiden hyödyntäminen mahdollista ja aiempaa edullisempaa.
Offshore-projektit ovat luonteeltaan massiivisia ja teknologisesti haastavia, ja öljy-yhtiöt ovatkin valmiita ostamaan teknologiaa ja palveluita sieltä mistä parasta laatua ja luotettavuutta saa. Toimiala on perusluonteeltaan yksi globaaleimmista toimialoista maailmassa ja pienetkin offshore-alalle teknologiaa tarjoavat yritykset toimivat usein maailmanlaajuisesti kyetäkseen palvelemaan monikansallisia öljy-yhtiöitä.

Ympäristövahingot kuriin tehokkaalla öljyntorjuntatekniikalla

Arktisten alueiden ja liikenteen lisääntyessä ympäristövahinkojen riski luonnollisesti kasvaa. Tämä on luonut tarpeen löytää tehokkaimmat mahdolliset keinot onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä kehittää jo olemassa olevia sekä uusia arktisiin olosuhteisiin soveltuvia öljy-ja kemikaalivahinkojen torjuntamenetelmiä.
Öljyntorjuntatoiminnassa ovat aina mukana sekä valtioiden omat viranomaistahot, että yksityiset organisaatiot. Toimintaan vaikuttavat myös kansainväliset järjestöt kuten Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) sekä Arktinen neuvosto. Itse torjuntatoimista huolehtivat sekä kansalliset öljyntorjuntaviranomaiset että yksityiset öljyntorjuntaorganisaatiot, jotka tarjoavat kaluston ja henkilöstön lisäksi myös koulutuspalveluita.
Suomi harjoittelee säännöllisesti öljyntorjuntaa Itämerellä haastavissa olosuhteissa, joten tätä kautta meille on kehittynyt arvokasta koulutus- ja harjoitusosaamista. Lisäksi Suomen viranomaistahoilla on vankka kokemus kansainvälisestä öljyntorjunnasta Itämeren valtioiden kanssa.
Suomen arktinen osaaminen on siis erittäin laaja-alaista, ja mahdollistaa hyvät liiketoimintamahdollisuudet suomalaisille toimijoille kansainvälisillä offshore-markkinoilla.

Laaja-alainen suomalaisosaaminen kannattaa viedä maailmalle

Arktisen öljyntorjunnan saralla mekaanisen öljyntorjunnan ja talvimerenkulun osaaminen, huippuluokan sää- ja jääpalvelut, sekä meriliikenteenohjausjärjestelmät ovat Suomen merkittävimpiä osaamisalueita.
Maailmalla on merkittävän paljon tarvetta öljyntorjunta-, meripelastus- ja jäänmurtoaluksille, ja suomalaisella öljyntorjuntaosaamisella on siten merkittävää kaupallista potentiaalia. Pelkästään mekaanisten öljyntorjuntalaitteiden maailmanmarkkinoiden arvon on arvioitu olevan n. 200 miljoonaa euroa. Kun tähän lisätään vielä esimerkiksi työveneet, suojavarustus ja kulkuneuvot, voivat markkinat kasvaa jopa kaksinkertaiseksi. Öljyntorjunta-aluksilla, proomuilla ja muilla kelluvilla rakenteilla on myös arvioitu olevan satojen miljoonien maailmanmarkkinat.
Suomalaisyrityksille kansainvälistyminen on ehdottoman tärkeää, sillä offshore-teollisuuden loppuasiakkaat ovat pääosin ulkomailla. Suomalaisten yritysten kannattaa panostaa erityisesti verkostoitumiseen ja markkinointitoiminen koordinoimiseen. Varsinkin suorien asiakaskontaktien luominen on tärkeää, sillä suurin haaste on löytää ostopäätöksien tekijät ja päästä mukaan hankintalistoille.
Yksi helpoimmista tavoista tavoittaa näitä päättäjiä ovat öljyalan messut, joista suurin osa kasvattaa vuosi vuodelta kävijämääriään samassa suhteessa, kun toimiala kasvaa.
 

Search


Read Next: Latest Articles