Skip to content
Written by Wulff Entre

Wulff Entre Ltd. provides a completely stress-free solution for all local or international trade show needs. We are trade show specialists providing expertise, stand design, and project management services to help our customers save time and effortlessly reach their goals.

Istuminen tappaa. Monin tavoin. Vaaravyöhykkeellä ovat niin yksilö kuin organisaatiokin.
Jos teet yksilönä työtäsi enimmäkseen istuen, uhkaa ennenaikainen kuolema ja rapakunto.
Jos taas organisaatiokulttuuri on päässyt rakentumaan sellaiseksi, että on tärkeää olla kokouksessa ja kokouksessa olija on täten tärkeä ja yrityksen ylintä kastia, saattaa kokouksissa istuminen olla samalla monien tärkeiden asioiden päällä istumista. Jos ei tehdä ja toimita, istuminen tappaa. Organisaatiota uhkaa rapakunto ja ennenaikainen kuolema.
Liike on lääke. Ennaltaehkäisevä lääke, ihmisille ja yrityksille.
Yritysten kohdalla kannattaa miettiä liikkeiden laajuutta. Esimerkiksi, kannattaisiko meidän liikahtaa uudelle markkina-alueelle? Mikä on meille sopiva markkina-alue? Toimimmeko tarpeeksi kansainvälisesti? Missä on meille sopivaa kasvunvaraa?
Kun maailma muokkaantuu jatkuvasti yhä globaalimmaksi, on ehkä aiheellista tehdä globalisaatiosta mahdollisuus hyppäämällä mukaan ja luomalla liikettä itse.
Syynsä siihen, että bisneksiä on meillä päin kutsuttu liikeyrityksiksi ja yrittäjää liikkeenharjoittajaksi.
Pysytään liikkeellä!


Kirjoittanut Tarja Törmänen, Wulff-konsernin markkinointi- ja viestintäjohtaja.


Article Categories
Article Tags

Read Next: Latest Articles