Skip to content
Written by Wulff Entre

Wulff Entre Ltd. provides a completely stress-free solution for all local or international trade show needs. We are trade show specialists providing expertise, stand design, and project management services to help our customers save time and effortlessly reach their goals.

Matkustajalaivojen valmistus on keskittynyt Euroopassa Suomeen, Ranskaan ja Saksaan. Erityisesti risteilijämarkkinoiden ennusteet näyttävät lupaavilta ja Suomessa tilanne meriteollisuuden osalta näyttää hyvinkin valoisalta.
Meriliikenne on tulevaisuuden kasvualueita, sillä tavaroita ja ihmisiä kuljetetaan entistä enemmän ja merikuljetus on ylivoimaisesti energiatehokkain ja ympäristöystävällisin kuljetusmuoto. Yleisesti Suomen kilpailuvaltteina nähdään laivateoriaosaaminen, konseptisuunnittelu, tuotantosuunnittelu, energia ja energiatalous, ympäristö-, ja turvallisuusteknologia, sekä esivalmistus- ja kokoonpanologistiikka.

Uudet ympäristövaatimukset vaativat uutta teknologiaa

Meriliikenteen ympäristövaatimukset tulevat jatkossakin tiukkenemaan, ja tämä nostaa jatkuvasti alan osaamishaasteita. Viime vuosina Suomessa on tehty uusia aluevaltauksia laivasuunnittelussa ja -rakentamisessa, laivojen energiatehokkuuden lisäämisessä, vihreän teknologian kehittämisessä sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden, kuten nesteytetyn maakaasun (LNG) ja bioöljyn käyttöönotossa. Tälle osaamiselle on arvioitu syntyvän maailmanlaajuiset markkinat tulevien kymmenen vuoden sisällä.
Erityisesti vastikään vahvistunut Turun Mayerin Telakan ja Tallinkin välinen 230 miljoonan euron laivatilaus ja sen tuomat huikeat 2000 henkilötyövuotta vahvistavat Suomen asemaa telakkateollisuudessa. Tilaus koskee matkustaja-autolauttaa, joka otetaan aikanaan käyttöön Tallinnan ja Helsingin väliseen reittiliikenteeseen.
Tämä uusi ympäristöystävällinen laiva käyttää polttoaineena juurikin nesteytettyä maakaasua ja se tulee valmistuttuaan täyttämään kaikki uudet, tiukemmat ECA -alueen päästörajoitukset, Itämeri mukaan lukien. Uuden sukupolven matkustaja-autolautan suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomioita tehokkaaseen ja nopeaan aluksen purkuun ja lastaukseen satamissa. Tämän uuden ja edistyksellisen, LNG – käyttöisen aluksen rakentamisella nousee suomalainen osaaminen teknologisesti uudelle tasolle.

Suomalainen osaaminen on kilpailukykyistä

Suomalaista telakkateollisuutta arvostetaan maailmalla, ja iso risteilijä voi koostua kymmenestä miljoonasta osasta. Meriteollisuus tuleekin siksi nähdä suurena kokonaisuutena, joka koostuu telakan lisäksi lukuisista alihankkijoista. Siten myös meriteollisuuden alihankintaverkoston osaamisen kehittäminen, säilyttäminen, markkinointi ja vienninedistäminen täytyisi huomioida.
Esimerkiksi STX:n Ranskan telakan kanssa käytyjen alustavien keskustelujen pohjalta vuonna 2013 arvioitiin, että suomalaisyrityksillä on mahdollisuus saada tilauksia kokonaisarvoltaan noin 40–60 miljoonan euron edestä. Suomalainen osaaminen maailmalla on erittäin kilpailukykyistä, mutta erityisesti aasialaisilla toimijoilla on halua pyrkiä mukaan risteilijämarkkinoille, joten kansainvälistyminen on tässä vaiheessa suomalaisyrityksille erityisen tärkeää globaaleilla markkinoilla pysymisen varmistamiseksi.
Messut ovat osoittautuneet hyväksi keinoksi löytää uusia kumppaneita ja mahdollisuuksia maailmalta, ja alalla käydäänkin tärkeimmillä messuilla säännöllisesti. Niiltä saatujen tilausten ja kontaktien merkitys on suuri – jopa Suomen kansantaloudelle!


Read Next: Latest Articles