Skip to content
Written by Wulff Entre

Wulff Entre Ltd. provides a completely stress-free solution for all local or international trade show needs. We are trade show specialists providing expertise, stand design, and project management services to help our customers save time and effortlessly reach their goals.

Kun puhutaan Rio de Janeirosta, on ensimmäinen mielikuva yleensä jotain sambakarnevaalien sekä silmänkantamattomiin jatkuvien rantahietikoiden väliltä. Kuitenkin Brasilia on myös todella paljon muuta: mm. mielenkiintoinen markkina-alue suomalaisen offshore-toimialan yrityksille, sillä Brasilian offshore- toiminta kasvaa juuri nyt erittäin voimakkaasti merenalaisten öljylöydösten myötä.
Rio Oil & Gas 2014-tapahtuma järjestetään Riossa joka toinen vuosi, ja tänään se starttaa jo seitsemättätoista kertaa. Rio Oil & Gas on ehdottomasti Brasiliassa alan tärkein tapahtuma, ja siellä vieraili kaksi vuotta sitten yli 53 000 kävijää.
riooilandgas
Öljyn ja kaasun tuotanto siirtyy yhä enenevissä määrin kuivalta maalta rannikolle koko maailmassa, eli juuri kyseessä olevaksi offshore-toiminnaksi. Suuria investointeja tähän entistä vaativampaan tuotantoon tehdään parasta aikaa ympäri maailman, jonka ansiosta suomalaisillakin on mahdollisuus hyödyntää osaamistaan globaaleilla markkinoilla – kiinnostavia liiketoimintamahdollisuuksia löytyy suomalaisille yrityksille kaikissa kokoluokissa. Kiinnostavimmat kasvualueet löytyvät Brasilian ohella Norjasta, arktisilta alueilta ja Venäjältä.
Suomessa toimivat yritykset ovat maailman mittakaavassa verrattain hyvässä asemassa, ja mahdollisuudet kasvuun offshore-toimialalla ovat hyvät. Suomalaisten vahvuudeksi koetaan erityisesti korkea laatu ja luotettavuus, toisaalta myös joustavuus, ja pysyminen sovituissa toimitusaikatauluissa. Koko offshore-toimialan kasvun ennustetaan olevan globaalisti n. 10% vuositasolla, mutta Suomessa ala on kasvanut viime vuosina jopa yli 13% vuodessa.
shutterstock_135454178 copy

Messunäkyvyydestä apua kansainväliseen kilpailuun

Kun kilpaillaan alan markkinaosuuksista kansainvälisten yritysten kanssa, on messunäkyvyys ja yhteistoiminta messuilla yritysten kesken koettu aiempina vuosina osallistujayritysten taholta erityisen hyödylliseksi.
Tavoitteena Rio Oil & Gas-tapahtumassa on nostaa Suomen tunnettavuutta kansainvälisesti toimialalla offshore-teknologioiden osaajamaana, ja saada suoria yrityskontakteja näytteilleasettajille.
Osa asiakkaistamme on jo etabloitunut Brasiliaan. Jokaisen yrityksen tavoitteena on lisätä kauppaa Etelä-Amerikassa, ja päästä mukaan projektihankkeisiin.


Read Next: Latest Articles