Skip to content
Written by Wulff Entre

Wulff Entre Ltd. provides a completely stress-free solution for all local or international trade show needs. We are trade show specialists providing expertise, stand design, and project management services to help our customers save time and effortlessly reach their goals.

Talouden ennustettu elpyminen ei toiveista huolimatta ole käynnistynyt syksyn varovaisten ennusteiden mukaisesti, ja Ukrainan epävarma tilanne on tuonut liike-elämään oman lisänsä. Kaikesta huolimatta kauppaa tehdään joka päivä ja bisnes pyörii.
Elämme aikaa jossa teknologian erittäin nopea kehitys muuttaa monen toimijan toimintamalleja erittäin voimakkaasti. Niiden, jotka haluavat olla vahvoja ja voittajia tulevaisuudessakin on sopeutettava oma liiketoimintansa näihin kehityksen tuomiin muutoksiin. Katse tiukasti eteenpäin ja oman tulevaisuuden strategian mukauttaminen sellaiseksi, että kykenee hyödyntämään toiminnassaan yrityksen ja henkilöstön vahvuudet parhaan mahdollisen tuloksen aikaansaamiseksi.

Parhaimmatkaan välineet eivät toimi itsestään

Wulff Entren pitkän ajan strategiassa on määritelty yhdeksi pääkohdaksi kannattava kasvu, ja varmaa on, että mikäli haluamme jatkaa kasvua, tulee meidän olla erinomaisen hyvin perillä teknologian kehityksen tuomista mahdollisuuksista omassa toiminnassamme.
Näissä asioissa piilee kuitenkin aina kaksi puolta: on helppo ottaa uusia työkaluja käyttöön ja toivoa että asiat kohentuvat kuin itsestään. Tämä on tietenkin selkeää itsepetosta ja haavemaailmassa elämistä: siinä vaiheessa kun päätös hankinnasta on tehty, niin työ vasta alkaa.
Ihmisten kouluttamien ja opastaminen uusien asioiden ja mahdollisuuksien käyttöön täytyy uhrata riittävästi aikaa ja tämän täytyy olla jatkuvaa. Vastuiden ja vastuualueiden tulee olla selkeät ja henkilöiden tulee tietää mitä heiltä odotetaan. Puhtaasti liiketoiminnallisesti ajateltuna näissä asioissa tulee usein miettineeksi mitattavuutta, eli mitä oikeasti tästä hyödyimme vai hyödyimmekö?

Perinteistä poikkeaminen saattaa johtaa kilpailuetuun

Toisaalta, kun lähtee liike-elämään mukaan, niin asioita tapahtuu ja joka päivä täytyy tehdä päätöksiä, sillä ainoastaan tulosta tekevä yritys voi olla merkittävä toimija alasta riippumatta. Tekniikka on yksi iso osa tätä hetkeä, mutta samalla on ehdottomasti jatkuvasti mietittävä niitä keinoja, joilla omalla toimialallaan kykenee erottumaan kilpailijoista ja samalla tarjoamaan asiakkaille jotakin sellaista mikä saa meidät nousemaan eroon muista.
Aprillipäivänä minulla oli tilaisuus vierailla Ravistajat-kirjan julkaisutilaisuudessa. Julkaisutilaisuuden yhteydessä palkittiin kymmenen suomalaista yritystä, jotka tekemällä asioita erilailla tai täysin uudella tavalla kukin omalla alallaan ovat voimakkaasti ravistelleet perinteisiä tapoja toimia.
Merkittävää tässä oli mielestäni eräs näitä yrityksiä yhdistänyt seikka: kaikki uskovat vakaasti omaan tekemiseensä ja olivat valmiit kiipeämään korkeidenkin vuorien yli saavuttaakseen haluamansa. Josi Tikkasen, Anssi Kujalan ja Marko Parkkisen aiheesta kirjoittama Ravistajat-kirja kannattaa ehdottomasti lukea, sillä kirja tarjoaa monipuolisen kirjon erilaisia menestystarinoita suomalaisista yrityksistä.
 


Read Next: Latest Articles